OBV s.r.o.

biologická palivaKontaktní informace

Adresa:
OBV s.r.o.
U Borku 416
530 03 Pardubice

Kontakt:
Ing. Jiří Hác
Mobil: +420 604 737 657
e-mail: info@obv.cz

Profil společnosti

Společnost OBV s. r. o. je vzdělávací agenturou v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Agentura se od roku 2005 dlouhodobě zaobírá vzděláváním v problematice využití alternativních zdrojů výroby energií. Během této doby se společnost podílela na organizaci konferencí a přednášek v oboru dalšího profesního vzdělávání z této oblasti. Přednášky byly zaměřeny především na oblast, kterou se společnost zabývá a tím je právě práce na mapování možnosti využití obnovitelných zdrojů energie - oblast biomasy a biopaliv. Jednatel společnosti je také autorem a spoluautorem několika publikací na dané téma. Jednatel má dále zkušenosti s přednáškovou činností v oblasti ekonomie. V neposlední řadě se také společnost podílela na přípravě projektových záměrů a žádostí o finanční podporu a na přípravě projektů i v rámci předvstupních programů, Phare a Sapard.


Společnost OBV s. r. o. získala v roce 2006 v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu finanční dotaci na projekt: "Rozvoj dalšího profesního vzdělávání a tvorba nových vzdělávacích programů v oboru produkce a zpracování biopaliv v Pardubickém kraji", registrační číslo projektu: CZ. 04.1.03/3.3.09.3/0011.Projekt byl realizován v letech 2006 - 2007. Tento projekt se setkal s velkým zájmem nejen z řad odborníků i z dalších krajů ČR.

 

BIOMASA

 
Copyright © 2006 OBV s.r.o.