OBV s.r.o.

biologická palivaKontaktní informace

Adresa:
OBV s.r.o.
U Borku 416
530 03 Pardubice

Kontakt:
Ing. Jiří Hác
Mobil: +420 604 737 657
e-mail: info@obv.cz

Co byste měli vědět?

  • Podle indikačního cíle Evropské komise by se měla v roce 2010 podílet rostlinná biomasa na spotřebě energie v ČR osmi procenty. Díky dlouholetému výzkumu je možné kvantifikovat objemy energetické rostlinné biomasy, pocházející ze zemědělské výroby. Potenciál rostlinné biomasy ze zemědělské výroby pro využití v energetice spočívá v těchto zdrojích: a) spalování rostlinné biomasy, b) využití rostlinné biomasy pro kapalné zdroje energie a c) využití rostlinné biomasy pro plynné zdroje energie.
  • Přebytek zemědělské půdy, která nemá uplatnění pro potravinářské využití z důvodu utlumení produkce potravin, by mohl být využit k pěstování průmyslových a energetických plodin. Jednou z těchto energetických plodin je i konopí seté Cannabis sativa L., které je zároveň ideální ekologickou plodinou, vhodnou jak pro průmysl a zemědělství, tak i pro alternativní výrobu elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů. Pěstování konopí setého má u nás dlouholetou tradici, v nedávné minulosti se pěstovalo až na 10 000 ha. Co o něm vlastně víme dnes?
  • Lidé, kteří s vidinou státní podpory investují do vytápění na biomasu, mohou brzy litovat. Cena biomasy totiž neustále zdražuje. Žene ji nahoru rostoucí poptávka i krize v dřevařském sektoru. Řada lidí, kteří v minulých letech přešli na topení dřevem, se proto vrací k uhlí. Ve většině případů tvoří biomasu klasické dřevo či zbytky po jeho zpracování. Nejčastěji lidé používají dřevěné brikety nebo stále oblíbenější pelety. „Každým rokem prodáme o desítky procent pelet víc než v roce předchozím. Jen loni jsme jich prodali na tři tisíce tun,“ uvedl Marek Řebíček z firmy CDP Ekopaliva, která se prodejem zabývá.
  • Pokud chce energetická firma ČEZ více vyrábět energii z biomasy, měla by investovat do cílené produkce energetických plodin. Vyplývá to z tiskového prohlášení ministerstva životního prostředí (MŽP). Podle ministra Ladislava Mika nelze spoléhat na odpad z dřevovýroby nebo na biomasu z lesa. Firma v reakci sdělila, že k cílenému pěstování biomasy směřuje. Podpora biomasy je také součástí nedávno vyhlášené strategické iniciativy skupiny ČEZ na podporu inovace a technologií Futur/e/motion. ČEZ zde jmenovitě uvedl nové typy energetických plodin, jako jsou byliny a rychle rostoucí dřeviny, avšak žádná čísla zatím nezveřejnil.
  • Společnost ČEZ tlačí stát do větší podpory biomasy. Firma loni ve svých elektrárnách spálila přes tři sta tisíc tun dřeva a české lesy už jí nestačí. Usilovně proto jedná o podpoře pro zemědělce, kteří v okolí elektráren namísto obilí nebo vojtěšky vysadí rychle rostoucí topoly. ,,Výroba elektřiny z biomasy je stále zajímavější. Pokud bychom se do toho ale pustili naplno, český trh s biomasou se zhroutí. Jednáme proto o určité formě regulace," uvedl výrobní ředitel společnosti ČEZ Vladimír Hlavinka.
  • Evropská komise dále navrhla, aby se rozšířila maximální plocha, na niž se mohou pěstovat dotované plodiny pro biopaliva z nynějších 1,5 mil ha na 2 mil ha. Nejvíce dotovaných plodin pro biopaliva je v Británii, Francii a Německu. EK také navrhuje povolit státům dotaci až 50% nákladů na zavedení pěstování víceletých plodin pro biopaliva.
  • Vláda se zavázala zvýšit podíl biopaliv do r.2020 na spotřebě benzinu a nafty v dopravě na 10%. Ve Francii je tento podíl 7% do r. 2010
  • 200 mil. EUR stála výstavba továrny na biolíh ve východoněmeckém Zeitzu. Největší podnik tohoto druhu v Evropě ročně vykoupí od rolníků 700 tis.tun pšenice, z ní vyrobí 260 mil.litrů bioetanolu
  • V současné době je potřeba ze 4% kryta z biomasy. Potřeba biomasy bude jedním z důležitých prvků ovlivňujících rozvoj venkova. Akční plán EU pro biomasu má svůj podíl do r.2010 zdvojnásobit. Znamenalo by to snížení dovozu ropy o 8%, úspora 209 mil.tun ekvivalentu CO2 a vzniklo by 300 tisíc nových pracovních míst v oblasti zemědělství a lesnictví

 
Copyright © 2006 OBV s.r.o.