OBV s.r.o.

biologická palivaKontaktní informace

Adresa:
OBV s.r.o.
U Borku 416
530 03 Pardubice

Kontakt:
Ing. Jiří Hác
Mobil: +420 604 737 657
e-mail: info@obv.cz

Projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Projekt ESF OP VK registrační číslo: CZ.1.07/3.2.09/01.0016

Název projektu: Vzdělávací programy v oblasti obnovitelných zdrojů energie – biomasy v kraji Vysočina

Doba realizace projektu: 14.5.2010 – 30. 6. 2012.


Podle energetické politiky státu by biomasa v roce 2030 měla tvořit až 85% z celkového využití obnovitelných zdrojů energie, t.j. 13% primárního energetického zdroje. Společnost OBV s. r. o. průběžně realizuje setkávání s jednotlivými odborníky z výzkumných pracovišť a zástupců především z oblasti zemědělské produkce, kde dochází k výměně zkušeností a poznatků na danou problematiku. Výsledkem těchto jednání bude snaha poukázat na optimální využití BIOMASY jako domácího obnovitelného zdroje v krajině a zároveň vysvětlit její možnosti využití jako ekonomického zdroje v nových hospodářských podmínkách v kraji Vysočina.
Hlavním cílem projektu je tvorba celkem pěti vzdělávacích programů, konkrétně vzdělávacích programů v oblasti obnovitelných zdrojů energie, a to v její hlavní části, BIOMASY. Dále se v rámci projektu vytvoří 2 publikace s mapovými podklady a budou se realizovat 2 semináře, v rámci kterých bude podpořeno 20 osob.
Programy budou modulově členěné a jejich obsahem bude kompletní vytvoření potenciálu biomasy kraje Vysočina na mapových podkladech jednotlivých subregionů s odkazy na vhodnost pěstování jednotlivých rostlin (orná půda, trvalé travní porosty, pastviny), s doporučením jejího alternativního použití v rámci optimalizace programu BIOMASA. Jedná se o tyto vzdělávací programy:

  1. Biomasa jako energetický zdroj
  2. Ekonomické aspekty využívání obnovitelných zdrojů energie v kraji Vysočina
  3. Ekonomika cíleného pěstování energetických plodin v kraji Vysočina
  4. Možnosti pěstování biomasy v kraji Vysočina
  5. Analýza potenciálu biomasy v kraji Vysočina

Cílovými skupinami jsou účastníci dalšího vzdělávání, zejména však odborníci z řad zemědělských a odbytových družstev a jejich zaměstnanci. Žadatel projektu se dlouhodobě zabývá problematikou obnovitelných zdrojů energie a s předními odborníky v této oblasti intenzivně spolupracuje.

 
Copyright © 2006 OBV s.r.o.