OBV s.r.o.

biologická palivaKontaktní informace

Adresa:
OBV s.r.o.
U Borku 416
530 03 Pardubice

Kontakt:
Ing. Jiří Hác
Mobil: +420 604 737 657
e-mail: info@obv.cz

Projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Projekt ESF OP VK registrační číslo: CZ.1.07/3.2.06/02.0011

Název projektu: Vzdělávejme se v obnovitelných zdrojích energie v Ústeckém kraji

Doba realizace projektu: 1. 4. 2011 – 31. 12. 2012


Podle energetické politiky státu by biomasa v roce 2030 měla tvořit až 85% z celkového využití obnovitelných zdrojů energie, t.j. 13% primárního energetického zdroje. Společnost OBV s. r. o. průběžně realizuje setkávání s jednotlivými odborníky z výzkumných pracovišť a zástupců především z oblasti zemědělské produkce, kde dochází k výměně zkušeností a poznatků na danou problematiku. Výsledkem těchto jednání bude snaha poukázat na optimální využití BIOMASY jako domácího obnovitelného zdroje v krajině a zároveň vysvětlit její možnosti využití jako ekonomického zdroje v hospodářských podmínkách Ústeckého kraje.
Hlavním cílem projektu je tvorba celkem dvou vzdělávacích programů, konkrétně vzdělávacích programů v oblasti obnovitelných zdrojů energie, a to v její hlavní části, BIOMASY. Následně je cílem projektu v těchto vzdělávacích programech kompletně vyškolit 15 odborníků – zástupců cílové skupiny v Ústeckém kraji. Zásadním cílem je tedy také snaha posílit znalosti těchto cílových skupin (účastníků dalšího vzdělávání), které se touto problematikou již zabývaly v předešlém období a seznámit nové zájemce s možností využívání alternativních forem výroby energie jako náhrady ke starším formám zpracování tohoto energetického potenciálu. K těmto formám výroby energie neodmyslitelně patří optimalizace pěstebních a sklizňových podmínek pro rostliny, k tomuto účelu co nejefektivněji pěstovaných, případně pěstovaných cíleně.
Programy budou tvořeny samostatnými okruhy – moduly, které budou moci být aplikovány v praxi samostatně nebo jako komplexní vzdělávací programy. Východiskem pro připravované vzdělávací programy budou tedy hlavně poznatky, znalosti a zkušenosti řady odborníků z řad zemědělských a odbytových zemědělských družstev, z řad výzkumných ústavů, univerzit.

  1. Možnosti pěstování biomasy jako energetického zdroje v Ústeckém kraji
  2. Ekonomické aspekty využívání obnovitelných zdrojů energie – biomasy v Ústeckém kraji

Cílovými skupinami jsou tedy účastníci dalšího vzdělávání, zejména však odborníci z řad zemědělských a odbytových družstev a jejich zaměstnanci.

Dokumenty ke stažení

Možnosti pěstování biomasy v Ústeckém kraji

Ekonomické aspekty využívání OZE v Ústeckém kraji

Možnosti pěstování biomasy jako energetického zdroje v Ústeckém kraji

Ekonomické aspekty využívání obnovitelných zdrojů energie v Ústeckém kraji

 
Copyright © 2006 OBV s.r.o.