OBV s.r.o.

biologická palivaKontaktní informace

Adresa:
OBV s.r.o.
U Borku 416
530 03 Pardubice

Kontakt:
Ing. Jiří Hác
Mobil: +420 604 737 657
e-mail: info@obv.cz

Seminář

 

Seminář 09. 02. 2017

společnost OBV s. r. o.

si Vás dovoluje pozvat na pracovní workshop ve vzdělávacích programech v rámci udržitelnosti projektů v Ústeckém kraji - Obnovitelné zdroje energie- současnost Ústeckého kraje – jeho výhledy do budoucna

Datum konání: čtvrtek 09. 02. 2017 od 9:00 do 14:00 hod.

Místo konání: SŠT, Dělnická 21, Most

Program workshopu:

09:00 – 09:15 prezence účastníků workshopu
09:15 – 09:30 zahájení workshopu
09:30 – 11:30 ing. Holadová – (ředitelka OAK Most) – úvodní slovo – problémové otázky regionu
ing. Jiří Jiránek (odborný poradce v oblasti biomasy) - vývoj v oblasti zpracování biomasy
11:30 – 14:00 dotazy, panelová diskuze
ukončení workshopu, oběd

Pro potvrzení účasti prosím kontaktujte ing. Jiřího Háce – tel. č. 604737657

 

 

 

Seminář 07. 04. 2016

společnost OBV s. r. o.

si Vás dovoluje pozvat na pracovní workshop ve vzdělávacích programech v rámci udržitelnosti projektů v Ústeckém kraji a Obnovitelné zdroje energie - současnost výhledy do budoucna, nitrátová vyhláška

Datum konání: čtvrtek 07. 04. 2016 od 9:00 do 14:00 hod.

Místo konání: SŠT, Dělnická 21, Most

Program workshopu:

09:00 – 09:15 prezence účastníků workshopu

09:15 – 09:25 zahájení workshopu

09:25 – 11:30 ing. Holadová – (ředitelka OAK Most) - nitrátová vyhláška její dopady na zemědělskou činnost, vývoj,

ing. Jiří Jiránek (odborný poradce v oblasti biomasy) - vývoj v oblasti zpracování biomasy

dotační tituly v Ústeckém kraji

11:30 – 14:00 dotazy, panelová diskuze - ukončení workshopu, oběd

Pro potvrzení účasti prosím kontaktujte ing. Jiřího Háce – tel. č. 604737657

 

 

 

Seminář 10. 3. 2015

společnost OBV s.r.o.ve spolupráci s Agrární komorou Most

Vás zvou na pracovní workshop za účelem pilotního ověřování cílové skupiny ve zdělávacích programech v rámci udržitelnosti projektů v kraji Ústeckém a kraji Vysočina

SPOTŘEBA ENERGIE V ZEMĚDĚLSTVÍ
k vyhlášení roku 2015 – rokem „P Ů D Y“

který se koná

10.3.2015 od 9:00 hodin

ve Střední škole technické v Mostě - Velebudicích
(Dělnická 21, 434 01 Most – salonek za jídelnou)

Program semináře:

8,30 – 9,00 hod. – prezence


9,00 – 11,00 hod. – Spotřeba energie v zemědělství
přednášející: Ing. Jaroslav Kára, CSc. – VÚZT Praha, ČZV Praha


11,00 – 12,00 hod. – Pokrok v pěstování rychle rostoucích dřevin
přednášející: Ing. Jiří Jiránek – Pardubice ( MMR, MZe)


12,00 – 13,00 hod. – Aktuální situace a schválené úpravy v reformě Společné zemědělské politiky (přímé platby, DZES, atd.)
přednášející: Ing. Jaroslava Šamsová – zemědělská poradkyně


13,00 – 14,00 hod. – dotazy, panelová diskuse, ukončení workshopu

Kontakt:

e-mail: oakmo@oakmo.cz
telefony: 602 341 689, 602 741 110, 724 261 978, 604 737657 (OBV s.r.o.- ing. Hác)

Těšíme se na setkání s Vámi!

 

 

 

Seminář 25. 09. 2012

Společnost OBV s. r. o. ve spolupráci s OAK Most, VÚKOZ Průhonice a VÚRV Praha si Vás dovoluje pozvat na II. pracovní workshop za účelem pilotního ověřování u cílové skupiny ve vzdělávacích programech projektu CZ.1.07/3.2.06/02.0011

„Vzdělávejme se v obnovitelných zdrojích energie v Ústeckém kraji“

KDY v úterý 25. 09. 2012 od 9:00 do 18 hod. (12:00 – 13:00 hod. přestávka na oběd)
KDE: Střední škola technická, Most, Dělnická 21

Program semináře

Prezence účastníků semináře
Zahájení semináře/uvítání

Program přednášek

Jiří Jiránek (odborný poradce v oblasti biomasy, dříve MŽP, MZe)
energetické využití odpadní biomasy, kogenerace biomasy

Jan Weger (VÚKOZ, v. v. i,. Průhonice)
Pěstovaní rychle rostoucích dřevin (RRD) na zemědělské půdě pro energetické a průmyslové využití

Zdeněk Strašil VÚRV, v. v. i., Praha
Pěstovaní nedřevnatých energetických plodin I

Roman Honzík VÚRV, v. v. i., Chomutov
Pěstovaní nedřevnatých energetických plodin II

Prezentace studijního materiálu vytvořeného pro následující vzdělávací program (pilotní ověřování cílové skupiny):
1. Možnosti pěstování biomasy jako energetického zdroje v Ústeckém kraji Pilotní ověřování bude zaměřeno na produkci a využití biomasy.

Seminář je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky a je pro účastníky zdarma. Občerstvení v průběhu semináře a oběd je zajištěn.

 

 

 

Seminář 18. 10. 2012

Společnost OBV s. r. o. ve spolupráci s OAK Most, VÚKOZ Průhonice a ČVUT FEL si Vás dovoluje pozvat na III. pracovní workshop za účelem pilotního ověřování u cílové skupiny ve vzdělávacích programech projektu CZ.1.07/3.2.06/02.0011

„Vzdělávejme se v obnovitelných zdrojích energie v Ústeckém kraji“

KDY Ve čtvrtek 18. 10. 2012 od 9:00 do 18 hod. (12:00 – 13:00 hod. přestávka na oběd)
KDE: Střední škola technická, Most, Dělnická 21

Program semináře

Prezence účastníků semináře
Zahájení semináře/uvítání

Prezentace studijního materiálu vytvořeného pro následující vzdělávací program (pilotní ověřování cílové skupiny):

2. Ekonomické aspekty využívání obnovitelných zdrojů energie v Ústeckém kraji

Program přednášek

Kamila Vávrová (VÚKOZ, v. v. i., Průhonice):
Analýza potenciálu biomasy ze zemědělské půdy v Ústeckém kraji

Jaroslav Knápek (ČVUT FEL Praha):
Ekonomika biomasy pro energetické účely - pěstování a užití biomasy

Pilotní ověřování bude zaměřeno na ekonomiku a potenciál biomasy.

Seminář je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky a je pro účastníky zdarma. Občerstvení v průběhu semináře a oběd je zajištěn.

 

 

 

Seminář 22. 11. 2012

Společnost OBV s. r. o. ve spolupráci s OAK Most a VÚKOZ Průhonice si Vás dovoluje pozvat na IV. Pracovní workshop (pilotní ověřování za účelem proškolení u cílové skupiny ve vzdělávacích programech projektu CZ.1.07/3.2.06/02.0011 se zaměřením na publikaci č.2 „Ekonomické aspekty využívání obnovitelných zdrojů energie v Ústeckém kraji“

„Vzdělávejme se v obnovitelných zdrojích energie v Ústeckém kraji“

KDY Ve čtvrtek 22. 11. 2012 od 9:00 do 18 hod. (12:00 – 13:00 hod. přestávka na oběd)
KDE: Střední škola technická, Most, Dělnická 21

Program semináře

Prezence účastníků semináře
Zahájení semináře/uvítání

Program přednášek

Jiří Jiránek:
Zkušenosti s energetickým využitím biomasy v ČR včetně odpadů a ekonomických aspektů

Miroslav Kajan:
Zkušenosti s provozem bioplynových stanic využívajících rostlinnou biomasu (záměrně pěstovanou i zbytkovou) včetně ekonomických aspektů

Zdeněk Černý:
Pevná biopaliva (pelety a brikety) a možnost využití záměrně pěstované biomasy k jejich výrobě včetně ekonomických aspektů

Pilotní ověřování bude zaměřeno na ekonomické aspekty energetického využití biomasy.

Seminář je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky a je pro účastníky zdarma. Občerstvení v průběhu semináře a oběd je zajištěn.

 
Copyright © 2006 OBV s.r.o.